2023.11.24-én Közgyűlés!!!      


                                                          MEGHÍVÓ

 A Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület éves közgyűlése

 A közgyűlés helye:   .   2040 Budaörs, Dózsa György utca 10. Tűzoltószertár 

 A közgyűlés időpontja:     2023.11.24. 18 óra 00 perc

 Napirend:

 Jegyzőkönyvvezető, és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

   Előterjesztő: az egyesület elnöke

 Az elnökség szakmai, pénzügyi beszámolója a 2022-es évről, annak elfogadása

    Előterjesztő: egyesület parancsoka, egyesület elnöke

 A felügyelőbizottság beszámolója


 A 2023 és 2024. évi pénzügyi terv elfogadása

    Előterjesztő: az egyesület elnöke

 MNF-955 vízszállító elidegenítésének közgyűlési határozata

    Előterjesztő: az egyesület parancsnoka

 Egyebek (határozat nem hozható)


Figyelemfelhívás

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2023.11.24-án 18:30 perckor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.


Budaörs, 2023. 11. 07.

     Benesovits János elnök

Tájékoztató!

A ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG csak a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges erőkkel rendelkezik. Egyéb, nem káreseti tevékenységet csak a készenléti szolgálat terhére lehetne vállalni. Fő tevékenységünk, célunk továbbra is a lakosság és a településen (M1-7) átutazók gyors szakszerű mentése, tűz esetén az életmentés és további tűzkárok enyhítése.  


Az érvényben lévő jogszabály alapján, víz-közmű szolgáltatásnak minősülő vízhordást nem vállalhatunk.


                                Elhunyt bajtársunk


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Petró Tibor ny. pv. alezredes 2021. március 30-án, 51 évesen elhunyt.
Dr. Petró Tibor – egykori honvéd és polgári védelmi tiszt – 2008 óta volt tagja a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesületnek, ahol éveken keresztül vezetői tisztséget töltött be. Kezdetben elnök, majd bekövetkezett haláláig tűzoltóparancsnokunk volt.
A polgári védelmi tevékenysége, az önkéntes tűzoltóságunkon végzett munkája példaértékű volt, távozása fájdalmas űrt hagy maga után.
Emlékét kegyelettel őrizzük!Elhunyt bajtársunk

Pfandler Csaba búcsúztatóját 2021. augusztus 18-án 10.30-kor tartják - tűzoltó tiszteletadással - a Csepeli Temető ravatalozójában.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Pfandler Csaba 2021. július 31-én, 48 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. Pfandler Csaba 2006 óta volt aktív tagja a Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesületnek. Önkéntes vonulós tűzoltóként végzett tevékenysége mellett neki köszönhetjük, hogy pár éve újraindulhatott az ifjúsági tagozat. Kezdetben havi rendszerességgel, majd havonta kétszer a lehető legnagyobb lelkesedéssel vezette a fiataloknak tartott szakkört. Az egyesület életében tevékenyen vett részt, a mindenkori vezetőség többször elismerte fáradhatatlan munkáját. Rendelkezett a Magyar Tűzoltó Szövetség tízéves jubileumi emlékérmével, valamint idén Szent Flórián emlékéremmel jutalmazták. A gyászban együtt osztozunk szerető feleségével, két fiatalkorú gyermekével, családjával. Emlékét kegyelettel őrizzük!

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

Váltás gyengénlátó verzióra!